Park regels

Voor uw vakantiegenot en dat van andere gasten heeft Klein Vaarwater een aantal parkregels opgesteld.

  • Elke recreant wordt geacht andere gasten te respecteren en zich als een `goede en verdraagzame recreant’ te gedragen.
  • Aanwijzingen en opdrachten van personeel in dienst van Vakantiepark “Klein Vaarwater” dienen altijd direct te worden opgevolgd.
  • Op het park dient (geluids-)overlast te worden voorkomen.

Muziekinstallaties mogen niet buiten de eigen bungalow/ Chalet en of terras en tuin storend hoorbaar zijn. Gebruik van andere lawaaibronnen zoals machines, brommers, motoren en dergelijke moet zoveel mogelijk worden vermeden.

  • Van 23:00 uur tot 07:00 uur dient het stil te zijn op het terrein.
  • Het gebruik van drinkwater voor het wassen van de auto en/of het besproeien van het veld is niet toegestaan.
  • Het gebruik van barbecues is toegestaan mits hierdoor geen gevaar en/of overlast ontstaat. In geval van extreme omstandigheden kan door de plaatselijke overheid en/of de directie van Vakantiepark “Klein Vaarwater” een verbod worden uitgevaardigd.
  • Open vuur is te allen tijde verboden.

Bij de kampeerplekken dient uw kampeermiddel (tent of camper) op uw eigen plaats te staan en alle spullen op de eigen plek.